Veronauka

„U onaj čas pristupiše učenici Isusu govoreći: Ko je, dakle, najveći u Carstvu nebeskome? I dozva Isus dijete, i postavi ga među njih,i reče: Zaista vam kažem, ako se ne obratite i ne budete kao djeca, nećete ući u Carstvo nebesko. Koji se, dakle, ponizi kao dijete ovo, onaj je najveći u Carstvu nsbeskom“ (Mt. 18, 1-4).

IMG_2725

Sledujući ovim Hristovim bogonadahnutim rečima, i u našoj Crkvenoj zajednici, pri parohijskom centru „Sv. knjaz Lazar”, koji se nalazi u sastavu Crkve u Štutgartu, redovno se, pri dopunskoj školi na srpskom jeziku, održavaju časovi verske nastave za preko stotinu đaka u osam razreda, svake subote, ponedeljka i petka. Pored toga postoji i grupa dece predškolskog uzrasta (od 3 do 6 godina), koja se takođe održava svake subote, kao i svakog petka, verska nastava za odrasle.

U Gepingenu, u Crkvenoj sali, održava se nastava za decu iz Ajslingena i Gepingena. Pored toga sveštenici predaju pravoslavnu veronauku jedanput mesečno u Rojtlingenu, Hajlbronu, Vinendenu, Šorndorfu, Bad Kanštatu, Degerlohu, Zindelfingenu, Ludvigsburgu i Kalvu. U gradovima Zindelfingen i Rojtlingen deca su raspoređena po uzrastu u dva razreda.

U saradnji naše Crkvene opštine i Dopunske nastave na srpskom jeziku, svake godine organizuje se par manifestacija za prigodne recitacije dece, na kojoj učestvuje oko 500 dece svih područnih škola sa teritorije štutgartske Crkvene opštine. Prva u nizu takvih manifestacija je svakako Božićna priredba u Hramu, svake godine o Božiću, zatim Svetosavska akademija u čast prvog srpskog prosvetitelja i naučitelja, Svetitelja Save, zatim Vaškršnja priredba u Hramu, kao i naravno Vidovdanska akademija o prazniku Svetog Kneza Lazara i kosovskih mučenika – Vidovdan.

„Pustite djecu, i ne branite im da dolaze k meni, jer je takvih Carstvo nebesko (Mt. 19,14).

Pastirsko pismo

Dragi roditelji i učenici, draga naša deco duhovna, prilikom polaska u školu pravite izbor za dalje školovanje i vaspitanje deteta. Razmislite dobro, na vama i na vašem detetu je velika odgovornost. Vaš izbor ili savet će možda suštinski opredeliti životni put vašeg deteta. U ime naše svete Crkve upućujemo vam stoga ovo pastirsko pismo sa namerom da vam pomognemo u donošenju važne odluke u vašem životu i u životu vašeg deteta. Mi kao Crkva, zajedno sa vama roditeljima, a uz pristanak vaše dece, pozvani smo danas više nego ikada, da vaspitavamo decu za bolje sutra i njihovo i naše. Ako to mi ne uradimo, tj. ako ne vaspitamo decu u duhu osnovnih istina naše vere, uradiće neko drugi, ali na drugim osnovama koje su uvek pogubne za decu.

Na kakvim to osnovama Crkva želi da vaspita svoju i vašu decu?

Crkva polazi od toga da je čovek ikona Božija. Bog je stvorio čoveka po svome liku kao ličnost, tj. kao apsolutno i neponovljivo biće da bi se preko njega projavljivao u svetu. To je, pre svega, suština naše vere otkrivene u Isusu Hristu, Sinu Božijem koji je postao čovek i koji je prisutan preko ljudi u Liturgijskoj zajednici. Poštujući i voleći čoveka, poštujemo i volimo Boga. Čovek i Bog su neodvojivi jedan od drugog. Prvi i osnovni cilj katihizisa jeste da uputi našu decu, buduće generacije ovog naroda, na drugog čoveka kao na ličnost, na neprocenjivo blago od koga zavisi i naš život. Međutim, to se ne može otkriti kod čoveka drugim metodama osim kroz zajednicu ljubavi s njim. Kada nekoga volimo, onda otkrivamo da je on za nas ličnost, najvrednije biće koje se ničim ne može zameniti. Samo ljubav prema čoveku otkriva u njemu ikonu živoga Boga, kao i to da je čovek najvrednije biće na svetu. Drugi zadatak veronauke jeste da uputi decu na zajednicu sa Bogom u Hristu, jer se jedino u zajednici sa Bogom može ostvariti besmrtnost za čoveka i stvorenu prirodu kao buduće vaskrsenje iz mrtvih. Besmrtnost svako biće želi, a pre svega čovek koji je nje jedino i svestan. Bez ostvarenja ovog cilja nije moguće ostvariti ni prethodni cilj. Život ima pravog i istinskog smisla samo onda kada dete upozna Boga kroz usavršavanje u istinama Njegove spasonosne nauke.

Takva zajednica sa Bogom se može ostvariti jedino u Liturgiji kao zajednici sa drugim ljudima, zato što se Bog otkriva jedino u Hristu kao čoveku, a Hristos prisustvuje jedino u Liturgiji i kroz Liturgiju. U oblikovanju naše budućnosti učestvujemo svi, vi deco, vi roditelji, država preko škole i mi kao Crkva. Jedino svi zajedno možemo stići do cilja.

VAŠI SVEŠTENOSLUŽITELJI HRAMA SRBA SVETITELJA U ŠTUTGARTU

Formular prijave za polaznike veronauke

Posetite naše

Svetosavsko zvonce

Hram Sabora Srba Svetitelja

Möhringer Str. 81A, 70199 Stuttgart

Kontakt

Möhringer Str. 81A, 70199 Stuttgart – Heslach 

Telefon. 0711/964 0020
Faks 0711/964 0021

Copyright © 2021 Srpska Pravoslavna Crkva Štutgart. Sva prava zadržana.

sr_RSSerbian

Hristos Vaskrse!

Draga braćo i sestre, dragi parohijani,

obaveštavamo vas da će se, nakon dvogodišnje pauze (izazvane korona pandemijom), na Vaskrsenje Gospodnje 24. aprila 2022. g., sa početkom u 09:30 h, održati Vaskršnja Litija i ophod oko hrama, okolnim ulicama, kako je to i dugododišnja praksa naše crkve zajednice.

Napred navedeni raspored Sv. Liturgija u našem hramu u Štutgartu ostaje po već utvrđenom planu.

– Ponoćna Sveta Liturgija 23:30 h (Velika Subota)

– Sveta Liturgija (prva) 08:00 h (Vaskrsenje Gospodnje)

– Vaskršnja Litija i ophod oko hrama 09:30 h

– Sveta Liturgija (druga) 10:00 h (Vaskrsenje Gospodnje)

Umoljavamo sve vernike koji budu prisustvovali na Svetoj Liturgiji koja počinje od 08:00 h da se nakon iste pridruže Vaskršnjoj Litiji sa ophodom, a takođe i vernike koji će biti prisutni na Svetoj Liturgiji koja počinje od 10:00 h da dođu u portu hrama najkasnije do 09:20 h, kako bi svi zajedno uzeli učešća u Vaskršnjoj Litiji.

Srećne praznike i dobrodošlicu u zajednički dom Gospodnji, žele Vam, Vaši sveštenoslužitelji.