Ovako govori Gospod: „ …Riječi koje vam ja govorim duh su i život su. (Jn. 6,63)

Zato, pazimo, budimo smerni i pažljivo slušajmo reč Gospodnju. Samo onaj koji misli Pravsolavno, oseća Pravoslavno i živi Pravoslavno može se smatrati Pravoslavnim u stvarnosti.

Bežati nemamo kuda, samo molitvom ka Bogu, neprijatelj je silan, ali svesilan je samo Gospod.

Arhimadrit Jovan Krestjankin

Idite, dakle, i naučite sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetog Duha.“

(Mt. 28,19)

„…Nemoj me nagovarati da te ostavim i od tebe otidem; jer kuda god ti ideš, idem i ja; i gdje se god ti nastaniš, nastaniću se i ja; tvoj je narod moj narod, i tvoj je Bog moj Bog. Gdje ti umriješ, umrijeću i ja, i ondje ću biti pogrebena…“

(Rut. 1,16-17)

„Jer će biti kao drvo usađeno kraj vode i koje niz potok pušta žile svoje, koje ne oseća kad dođe pripeka, nego mu se list zeleni, i sušne godine ne brine se i ne prestaje rađati rod.“
(Jer. 17,8)

„A kad postite, ne budite sumorni kao licemjeri: jer oni natmure lica svoja da se pokažu ljudima kako poste. Zaista vam kažem: primili su platu svoju.“

(Mt. 6,16)

Gospod je sam rekao:„Jer gdje su dva ili tri sabrana u ime moje, ondje sam i ja među njima.“ (Mt. 18,20)

Na mnogaja ljeta domu i domaćinu i svemu narodu njegovu! Na mnogaja ljeta svoj braći i sestrama, koji ovde biše, Bogu se moliše i lepu slavu podigoše! Na mnogaja ljeta svemu narodu srpskome! Amin

candles, faith, reflection

„Nećemo pak, braćo, da vam bude nepoznato šta je sa onima koji su usnuli, da ne biste tugovali kao oni koji nemaju nade.Jer ako vjerujemo da Isus umrije i vaskrse, tako će i Bog one koji su usnuli u Isusu dovesti s Njim.“

(1. Sol. 4,13-14)

 

Hram Sabora Srba Svetitelja

Möhringer Str. 81A, 70199 Stuttgart

Kontakt

Möhringer Str. 81A, 70199 Stuttgart – Heslach 

Telefon. 0711/964 0020
Faks 0711/964 0021

Copyright © 2021 Srpska Pravoslavna Crkva Štutgart. Sva prava zadržana.

sr_RSSerbian