Bogosluženja

Bežati nemamo kuda, samo molitvom ka Bogu, neprijatelj je silan, ali svesilan je samo Gospod.  Arhimadrit Jovan Krestjankin.

Verujem u jednoga Boga, Oca, Svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. I u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božjeg, Jednorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, Svetlost od Svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog ne stvorenog, jednosušnog Ocu, kroz Koga je sve postalo;

Koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa, i ovaplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovek;

Koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i pogreben;

I koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano;

I koji se uzneo na nebesa i sedi s desne strane Oca;

I koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i Njegovom Carstvu neće biti kraja.

I u Duha Svetoga, Gospoda, Životvornoga, Koji od Oca ishodi, Koji se zajedno sa Ocem i Sinom obožava i slavi, Koji je govorio kroz proroke.

U jednu, svetu, sabornu i apostolsku Crkvu.

Ispovedam jedno krštenje za otpuštenje grehova.

Čekam vaskrsenje mrtvih.

I život budućega veka. Amin.

Care nebeski, Utešitelju, Duše Istine, koji si svuda i sve ispunjavaš, Riznico dobara i Davaoče života, dođi i useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi, Blagi, duše naše.

Presveta Trojice, pomiluj nas; Gospode, očisti grehe naše; Vladiko, oprosti bezakonja naša; Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena tvoga radi.

 

Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti nme tvoje, da dođe carstvo tvoje, da bude volja tvoja i na zemlji kao i na nebu; hleb naš nasušni daj nam danas; i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim; i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga.

Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti Svojoj, i po obilju milosrđa Svoga očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja moga, i od greha moga očisti me. Jer bezakonje moje ja znam, i greh je moj stalno preda mnom. Tebi jedinome sagreših, i zlo pred Tobom učinih. Da se opravdaš u rečima Svojim, i pobediš kada Ti sude. Gle, u bezakonjima se začeh, i u gresima rodi me mati moja. Gle, istinu ljubiš, i javljaš mi nepoznatosti i tajne mudrosti Tvoje. Pokropi me isopom, i očistiću se; operi me, i biću belji od snega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se obraduju kosti potrvene. Odvrati lice Tvoje od grehova mojih, i sva bezakonja moja očisti. Srce čisto sazdaj u meni, Bože, i Duh prav obnovi u utrobi mojoj. Ne odbaci me od lica Tvoga, i Duha Tvoga Svetoga ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga, i Duhom vladalačkim utvrdi me. Naučiću bezakonike putevima Tvojim, i bezbožnici će se obratiti k Tebi. Izbavi me od krvi, Bože, Bože spasenja moga,  obradovaće se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, otvori usne moje, usta moja kazivaće hvalu Tvoju. Jer da si hteo žrtve, ja bih Ti prineo; za žrtve svespaljenice ne mariš. Žrtva je Bogu duh skrušen; srce skrušeno i uniženo Bog neće odbaciti. Po blagovoljenju Svome, Gospode, čini dobro Sionu, i neka se podignu zidovi Jerusalimski. Tada ćeš blagovoliti žrtvu pravde, prinose i žrtve svespaljenice, tada će prineti na žrtvenik Tvoj teoce.

Hram Sabora Srba Svetitelja

Möhringer Str. 81A, 70199 Stuttgart

Kontakt

Möhringer Str. 81A, 70199 Stuttgart – Heslach 

Telefon. 0711/964 0020
Faks 0711/964 0021

Odaberi pismo veb sajta

Navigacija sajta

Copyright © 2021 Srpska Pravoslavna Crkva Štutgart. Sva prava zadržana.

sr_RSSerbian

Hristos Vaskrse!

Draga braćo i sestre, dragi parohijani,

obaveštavamo vas da će se, nakon dvogodišnje pauze (izazvane korona pandemijom), na Vaskrsenje Gospodnje 24. aprila 2022. g., sa početkom u 09:30 h, održati Vaskršnja Litija i ophod oko hrama, okolnim ulicama, kako je to i dugododišnja praksa naše crkve zajednice.

Napred navedeni raspored Sv. Liturgija u našem hramu u Štutgartu ostaje po već utvrđenom planu.

– Ponoćna Sveta Liturgija 23:30 h (Velika Subota)

– Sveta Liturgija (prva) 08:00 h (Vaskrsenje Gospodnje)

– Vaskršnja Litija i ophod oko hrama 09:30 h

– Sveta Liturgija (druga) 10:00 h (Vaskrsenje Gospodnje)

Umoljavamo sve vernike koji budu prisustvovali na Svetoj Liturgiji koja počinje od 08:00 h da se nakon iste pridruže Vaskršnjoj Litiji sa ophodom, a takođe i vernike koji će biti prisutni na Svetoj Liturgiji koja počinje od 10:00 h da dođu u portu hrama najkasnije do 09:20 h, kako bi svi zajedno uzeli učešća u Vaskršnjoj Litiji.

Srećne praznike i dobrodošlicu u zajednički dom Gospodnji, žele Vam, Vaši sveštenoslužitelji.

Consent Management Platform by Real Cookie Banner